• Datasamling och analysering av elnätet resulterade i kabelbyte hos Falkenberg Energi

  Falkenberg, Sverige

  BAKGRUND

  Falkenberg Energi har som vision att skapa ett robust och pålitligt elnät med hjälp av modern teknik och digitalisering. Som ett viktigt steg i den visionen så implementerade Falkenberg Energi så tidigt som mars 2019 och januari 2020 dLabs analysplattform, dInsight Analtycs Platform, i två fördelningsstationer. Sedan dess har mängder av data samlats in och analyserats och blivit en del av Falkenbergs robusta elnät.

  UTMANING

  I slutet av oktober 2020 stod Falkenberg Energi inför en kritisk utmaning i en av sina fördelningsstationer i södra Falkenberg. dLabs analysplattform fick in en serie av högohmiga jordfel vilket indikerade begynnande fel på en viktig utgående ledning. Ledningen försörjer bland annat storskaliga industrier som Arla Foods och Lantmännen. Stora värden skulle kunna stå på spel om kabeln havererade och påverkade kundernas produktion negativt.

  Vid närmare undersökning med avancerad kabeldiagnostik spårades signalerna till en dåligt svetsad kabel som hade gått upp. Kabeln fanns 1 341 meter från deras utmatningsfack och med den infon kunde Falkenberg Energi genomföra en snabb och grundlig insats. Kablarna från nätstationen och fram till Arla kunde bytas planerat utan att kundernas produktion påverkades på något sätt.

  “När vi kan planera vårt underhållsarbete kan vi göra det mer effektivt. Det sparar tid och pengar – för oss, för våra kunder som direkt skulle ha kunnat drabbas och indirekt för alla våra elnätskunder.”

  – Anders Sjökvist,
  Entreprenadchef på Falkenberg Energi

  RESULTAT

  Karin Tångring, tidigare Elnätschef på Falkenberg Energi, betonade de positiva resultaten, “Vi strävar efter att ha en pålitlig distribution hela tiden och i det här fallet undvek vi ett strömavbrott, vilket förmodligen hade inneburit mycket extra arbete för oss men även påverkat våra industriella kunders produktion negativt. När vi kan planera vårt underhållsarbete kan vi göra det mer effektivt, vi sparar både tid och pengar.”

  Falkenberg Energis samarbete med dLab är ett bevis på kraften i datadrivet beslutsfattande inom energisektorn. Genom att dra nytta av dLabs nätanalysplattform kunde Falkenberg Energi: Falkenberg Energis samarbete med dLab är ett bevis på kraften i datadrivet beslutsfattande inom energisektorn. Genom att dra nytta av dLabs nätanalysplattform kunde Falkenberg Energi:

  Upptäcka begynnande fel
  Plattformen gav tidiga varningar för begynnande fel, vilket möjliggjorde proaktivt underhåll och förhindrade kostsamt strömavbrott.

  Effektivare drift
  Genom att utnyttja dataanalys, effektiviserade Falkenberg Energi sitt underhåll och undvek onödiga kostnader.

  Pålitligare distrubition
  Falkenberg Energi höll fast vid sitt åtagande att erbjuda pålitlig kraftdistribution till sina kunder, vilket säkerställde oavbruten produktion.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.