• Olofströms Kraft installerar dAnalyzer och dQuality 3.0 för att övervaka solcellspark

    Energibolaget Olofströms Kraft äger mer än 2 000 km distributionsledningar i Blekinge och Skåne i södra Sverige och har ca 13 000 kunder anslutna. I syfte att skapa ett mer digitaliserat och hållbart elnät med hög tillförlitlighet samarbetar Olofströms Kraft med dLab. Nu fortsätter detta samarbete genom att Olofström har valt att installera dAnalyzer och dQuality 3.0 för att övervaka deras senaste solcellspark.


    Vi är mycket nöjda med dLabs analysplattform och har haft stor nytta av systemet i vår station Pilen. Nu när vi ansluter en solcellspark till vår station Ekeryd och vill hålla ett extra öga på elkvaliteten har vi valt att beställa ytterligare ett system från dLab som inkluderar dQuality 3.0 för att ge oss full insikt i elkvaliteten i nätet, säger Bo Undemar, elnätschef på Olofström Kraft AB.


    Det ökande antalet solcellsinstallationer, som ökar mängden förnybara produktionskällor i kraftsystemet, innebär också ökade utmaningar för nätbolagen. Övertoner och snabba svängningar i produktionen kan störa kraftdistributionen på olika sätt. Vägen framåt är att använda ny smart teknologi för att övervaka effektflöden och elkvalitet.


    Vi är mycket glada att kunna leverera detaljerade övervakningsmöjligheter till Olofströms Kraft för att till exempel kunna möjliggöra en lyckad anslutning av solcellsparken till nätet. Den pågående energiomställningen kräver nya lösningar vilket är något vi erbjuder via vår plattform som kopplar både till både elkvalitet, leveranssäkerhet och kapacitet, säger Fredrik Akke, CTO på dLab.


Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.