Join webinar

We have currently several webinars scheduled, click to see below. We are continuously updating this site as more webinars are under way, so make sure you check in regularly to find an occasion suiting you or your company.

Condition-based maintenance (SWE) (passed)

20 januari 2021, kl 10-11: Tillståndsbaserat underhåll
Under det gångna året har dLab drivit ett projekt inom Energiforsk för att undersöka hur tillståndsbaserat underhåll skulle kunna tillämpas på utrustningen i en fördelningsstation. Resultaten är lovande och under detta webbinarium tänkte vi berätta mer om projektet, vilka resultat vi har sett och hur dessa skulle kunna användas i praktiken. Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med underhållsfrågor, både operativt och strategiskt. Webbinariet är kostnadsfritt och tar ca 1 timme.

Basic incident analysis course (SWE) (passed)

Februari 2021, kl 10-11: Grundkurs i störningsanalys
Vår populära kurs i störningsanalys återkommer självfallet i 2021! Under februari ges kursen för alla som är intresserade av grundläggande kunskaper i ämnet eller som känner att de behöver fräscha upp sina tidigare kunskaper. Kursen ges i fyra delar – 2, 4, 9 samt 11 februari – och vi tar då upp, bland mycket annat, grundprinciperna för felbortkopplingssystemet i elnätet, nyttorna med störningsanalys, samt arbetssätt och metoder för att tolka data från reläskydd och andra källor. Webbinariet är öppet för alla (vissa förkunskaper inom elkraft behövs dock), tar ca 1 timmer per gång, och är kostnadsfritt.

Condition-based maintenance (ENG) (passed)

March 3, 2021: Condition-based maintenance
09:00 – 10:00 (UTC +01:00) and 17:00 – 18:00 (UTC +01:00)
A recently finished project study on the effect of applying condition-based maintenance (CBM) in substations shows that by using data-driven processes, the efficiency of grid maintenance can be improved. During this webinar we will present our project and its results. We think this webinar is especially relevant for those of you who work in grid maintenance, in operations as well as on a strategic level. The webinar will be held on Wednesday 3 march on 2 seperate occassions 09:00 – 10:00 (UTC +1:00) and 17:00 – 18:00 (UTC +1:00). It will take about an hour and is free of charge.

Advanced incident analysis course: Earth faults (SWE) (passed)

April 2021, kl 10-11: Fördjupningskurs i jordfel
Fördjupningskursen om jordfel i icke direktjordade nät hålls online och är uppdelat i två delar på följande datum:
Del 1: 13 april 10:00 – 11:00
Del 2: 15 april 10:00 – 11:00
Målet med kursen är att förmedla insikter kring hur jordfel beter sig i mellanspänningsnät, för att öka förståelsen för vilka utmaningar som kan finnas för felbortkoppling och utredningsarbete. Anmälan är öppen för elnätsbolag och partners till dLab, och grundläggande förkunskaper inom elkraft krävs. Webbinariet tar ca 1 timme per gång och är kostnadsfritt.

Product release webinar – registration of interest (ENG) (passed)

May 4, 10:00 CET
In this webinar we will present to you our new smart application for predictive maintenance in substations, dState. The event is mainly for utilities companies and our partners. It will be led by Victor Bagge, systems engineer and Henrik Winberg, COO at dLab, in English. Duration: aprox 1,5 hours. Please note that we have limited number of participants for this event.

Improving power quality (SWE) (passed)

5 maj 2021, kl 10-11: Stabilare elkvalitet
Den 5 maj är det dags för ett webbinarium om elkvalitet. Här kommer vi att gå igenom olika typer av avvikelser och tolkning av data gällande elkvalitet. Kursen vänder sig i första hand till dem som har goda förkunskaper inom elkraft men kanske inte specifikt kring elkvalitet. Webbinariet tar ca 1 timmer och är kostnadsfritt.

NIS and data analysis (SWE)

9 juni 2021, kl 10-11: NIS-system + dataanalys = sant
I juni kommer vi att berätta om vårt samarbete med en aktör inom NIS-system. Genom att kombinera NIS med vår analysplattform kan vi snabbare och enklare få fram fellokalisering, något som minskar felsökningstiden och tid till åtgärdande. Hör mer om detta den 9 juni (preliminärt datum)! Webbinariet är öppet för alla och kostnadsfritt.

Register to webinar

  Your data is safe with us – for details, read our privacy statement.

  See how it works

  Get an overall picture of our solutions and how they can help you in your digital transformation – supporting datadriven behaviour and more efficient grid operations.

  Learn how to use it

  We are keen on spreading the useful knowledge that can be gained from using our solution. Our webinars, basic and advanced levels, are geared to make datadriven incident analysis a way of working.

  Get in touch

  Connected technology and cutting-edge knowledge makes us who we are. Find out more about the technology behind our solutions and their technical set up.