Framtidens
elnät - idag.
dLabs unika lösning lägger grunden till det smarta elnätet. Vår intelligenta analys och er handlingskraft skapar framtidens optimala elnät. Idag.
38 000
avbrott per år
62 min
avbrott per kund per år
> 100 mdr
investeringsbehov i
Sveriges elnät
Resultat från dag ett.
Vi lever i ett samhälle i ständig utveckling. Nya möjligheter ställer nya krav på våra elnät och tillgången till avbrottsfri, pålitlig och modern elförsörjning. Det innebär också stora möjligheter att utveckla våra elnät till att bli smartare, säkrare och tåligare, så att elleveransen förblir oavbruten och av hög kvalitet.

dLabs intelligenta analys ger en överblick av elnätets status och möjliggör en resurseffektiv planering av verksamheten. Det innebär sänkta kostnader för drift och underhåll, ökad leverans­säkerhet och reducerade elavbrott. Ta ytterligare ett steg mot framtidens elnät. Redan idag.
Vår unika lösning
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för er.
Rusta er för framtidens utmaningar i elnätet! Här kan ni läsa om några av de vanligaste lösningarna vi kan hjälpa er med.
Reducera
avbrottstider
Intelligent automatiserad felsökning möjliggör att korta ner avbrottstider, identifiera komplexa fel och undvika återkommande avbrott.
Undvik
elavbrott
En omedelbar överblick av incidenter och tidiga varningar om fel möjliggör åtgärder innan ett elavbrott uppstår.
Beslutsstöd för
företagsledningen
Genom kontinuerlig rapport­ering om elnätets status och förändringar planeras åtgärder där de har störst effekt.
Tillsammans skapar vi resultat.
Vi utvecklar våra produkter och tjänster efter
våra kunders behov. Det ni behöver, utvecklar vi. Tillsammans kan vi skapa nya lösningar som driver utvecklingen framåt. Därför gillar vi att prata om våra samarbeten.

Det kan handla om effektivisering och automati­sering av felsökningsprocesser, eller skräddarsydda lösningar som ger den överblick man behöver. Förfinade incidentanalyser eller stöd för löpande förbättringar av systemet.

Våra samarbeten gör elnätet lite smartare. På riktigt.
Våra samarbeten
I vårt labb bygger vi framtiden.
Vill du vara med?
I eller utanför boxen spelar ingen roll. I dLabs innovationslabb samsas kreativ nybyggaranda med strukturerade leveranser. Forskning matchas med utveckling, kundbehov och produktutveckling. Detta gör oss till de vi är. Unika och prestigelösa möjliggörare.
”dLab har en spjutspetskompetens inom applikations­utveckling för elnätet. Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa lösningar som ligger i teknikens framkant”
Jonas Lundbäck, Utvecklingschef
Läs mer om oss