Säker elförsörjning
Patenterade reläskyddsalgoritmer som klarar att korrekt detektera och koppla bort endast den felbehäftade ledningen även vid komplexa intermittenta jordfel.

Trygg elförsörjning
Grund för förebyggande underhåll innan allvarliga fel inträffar genom automatisk störningsanalys och expertbedömning.

Kostnadseffektiv elförsörjning
Få en komplett bild av elnätets status och förslag till var i nätet renoveringar och investeringar bör riktas.

Välkommen till dLaboratory!

dLaboratory Sweden ABs unika koncept för smarta elnät ger en trygg, säker och kostnadseffektiv elförsörjning.

Konceptet bygger på fyra centrala delar:

  • Högkvalitativ registrering av störningar i elnätet, där även små avvikelser registreras.
  • Korrekt och säker felbortkoppling inkluderande komplexa intermittenta jordfel.
  • Unik automatisk analys av störningarna med hjälp av en patenterad metod.
  • Omgående och kontinuerlig rapportering i ett modernt och lättförståeligt format på valfri plattform - oberoende av plats och tid.

dLaboratorys system finns i bruk hos svenska nätbolag som E.ON, Kraftringen och Öresundskraft.