• Ystad Energi och dLab stärker samarbetet för att öka övervakningen av elnätet

  Ystad Energi och dLab stärker samarbetet för att öka övervakningen av elnätet

  Vi är stolta över att utöka vårt framgångsrika samarbete med Ystad Energi genom att genomföra en fullständig utrullning av dLabs intelligenta plattform, i deras fördelningsstationer. Plattformen möjliggör intelligent övervakning av hela deras elnät och kommer att ytterligare öka tillförlitligheten i Ystad Energis eldistribution.

  Vårt samarbete med Ystad Energi etablerades 2022, med fokus på att använda dLabs intelligenta plattform för att få värdefulla insikter om sitt elnät. Den framgångsrika installationen av systemet vid en fördelningsstation i december 2022 markerade en stor milstolpe och på mindre än ett år sedan installationen har Ystad Energi tagit det strategiska beslutet att aktivera full utrullning av systemet. Detta visar på Ystad Energis engagemang för att främja digitaliseringen och automatiseringen av deras elnät – ett avgörande steg mot en hållbar framtid.

  Joakim Andersson, Elnätschef på Ystad Energi, betonar värdet av att ha dLabs lösning i alla deras fördelningsstationer:

  ”Vi driftsatte vår första fördelningsstation med dLab strax före julen 2022 och har framgångsrikt använt systemet i drygt åtta månader när vi nu väljer att investera i vår andra och sista fördelningsstation för att få en komplett övervakning av vårt elnät. Under perioden vi använt systemet från dLab, har vi uppmärksammats på tidigare okända störningar, bland annat kopplat till anslutningsprocessen av elektrifierade fordon i vårt elnät. Störningar som kan innebära oönskat slitage på vår anläggning och i förlängningen leda till strömavbrott.

  Vi ser även ett stort värde i att ha dLab’s utrustning i samtliga fördelningsstationer då det är först då man får en komplett bild över hela vårt elnät.” kommenterar Joakim Andersson, Elnätschef Ystad Energi.”

  Joakim Andersson, Elnätschef Ystad Energi

  Joakim Andersson, Elnätschef Ystad Energi

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.