• Samarbete som gör skillnad – Olofströms Kraft, dLab och Protrol i ett lyckat driftprov

  Det är när vi samverkar som vi kan göra verklig skillnad. Ett exempel på detta är det nyligen genomförda driftprovet hos vår kund Olofströms Kraft, som gav ett lyckat resultat!

  Självläkande nät för säker elförsörjning

  Olofströms Kraft har arbetat intensivt det senaste året med att bygga ett självläkande nät mellan mottagningsstation och fördelningsstationer i Olofströms tätort. Målet är att erbjuda sina kunder en ännu säkrare elförsörjning och minimera antalet strömavbrott. För några veckor sedan genomförde de ett skarpt driftprov som demonstrerade styrkan i när flera system kan kommunicera effektivt med varandra.

  Hur gick driftprovet till väga?

  Driftprovet utfördes genom att simulera kontrollerade jordfel på olika punkter i elnätet med hjälp av en stötvagn från HM Power. På varje punkt sitter det nätstationer med Protrol-enheter som detekterar jordfelet. Vid ett fel på någon av kabelsträckorna eller transformatorn, isoleras felet och sträckan kopplas om. Felet visualiseras i Mirakelbolagets driftkarta. Där kan Olofströms Kraft med hjälp av utrustning från dLab och Ensto Protrol, peka ut felet på en karta och se felplatsen med en felmarginal på ca 50 meter. Detta skapar ett självläkande nät vilket innebär att kunderna inte märker av eventuella strömavbrott.

  dLabs roll i driftprovet

  Huvudsyftet med provet för dLab var att testa och verifiera mjukvaruintegrationen mellan dLab och Ensto Protrol. Protrol-enheterna skickar information om upptäckta jordfel och andra
  händelser till dLabs intelligenta plattform, som i sin tur verifierar och presenterar denna information tillsammans med dLabs insamlade data.


  Fördelarna med integrationen mellan dLab och Ensto Protrol

  Den största fördelen med integrationen är att den möjliggör snabb och enkel identifiering av var ett fel har uppstått mellan olika Protrol-enheter med hjälp av information från dLabs intelligenta plattform. Vid tillfälliga jordfel, som inte leder till permanenta avbrott, kan elnätsbolaget omedelbart lokalisera felet och vidta proaktiva åtgärder.


  ” Genom det framgångsrika samarbetet mellan Olofströms Kraft, dLab och Ensto Protrol har vi tagit ett stort steg mot en säkrare och mer pålitlig elförsörjning. Tillsammans visar vi att innovation och samverkan är nyckeln till framtidens energilösningar. ” – Fredrik Akke, CTO på dLab


  Kontakta Fredrik Akke om du är nyfiken på att veta mer om integrationen. Du hittar hans kontaktuppgifter här.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.