I vårt labb bygger vi framtiden.
Från idé till lösning.
Tillgång till stabil och säker elförsöjning utgör en viktig pusselbit i fram­tidens hållbara samhälle. En idé om att genom innovation bidra till att skapa ett bättre samhälle tog form i ett labb på LTH. Forskningen ledde fram till en algoritm - ett recept som skapar magi och ger oss insikt så att vi kan göra framtidens elnät smartare, säkrare och tåligare. Idag är algoritmen patenterad och vi forsätter att utveckla smarta lösningar och tjänster för framtiden.
Ledningsgrupp och styrelse Jobba hos oss
Vårt fantastiska team
Mats Didriksson

Titel: VD
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom och ingenjör

Mats har 25 års erfarenhet av energibranschen, närmast från Kraftringen.
Mats Didriksson
VD
Fredrik Akke

Titel: Vice VD och grundare
Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör

Fredrik har 25 års erfarenhet i ledande positioner som linjechef och projektledare på produktutvecklande bolag som SAAB och Switchcore.
Fredrik Akke
Vice VD och grundare
Magnus Akke

Titel: Grundare
Född: 1961
Utbildning: Teknisk licentiat i reglerteknik, teknisk doktor och docent i industriell automation, samt civilekonom

Erfarenhet från ASEA, Sydkraft och ABB av kraftsystemanalys och utveckling av kontrollutrustning.
Magnus Akke
Grundare
Erik Backström

Titel: Marknads- och försäljningschef
Född: 1978

Erik har 20 års erfarenhet av global affärsutveckling och komplex försäljning inom energibranschen. Närmast från ABB som affärsområdeschef, försäljningschef och enhetschef. Lång erfarenhet och bred kompetens inom ledarskap, strategi och organisationsutveckling i både små och stora företag.
Erik Backström
Marknads- och försäljningschef
Jonas Lundbäck

Titel: Utvecklingschef
Född: 1975
Utbildning: Teknisk doktor i signalbehandling

Har forskat inom PD detektering och adaptiva system. Närmast från Ericsson Mobile Platforms, ST-Ericsson och Ericsson AB som senior member of technical staff. Erfarenhet av ledarskap och utveckling av avancerad mjukvara och algoritmer.
Jonas Lundbäck
Utvecklingschef
Victor Bagge

Titel: Systemingenjör
Född: 1983
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik

10 års erfarenhet från arbete med kontrollutrustning, felbortkoppling och störningsanalys. Närmast från E.ON.
Victor Bagge
Systemingenjör
Claude Bennedahl

Titel: Senior utvecklare
Född: 1989
Utbildning: Högskoleexamen i Informatik och fil.kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap

Fem års erfarenhet av webbutveckling inom frontend och backend.
Claude Bennedahl
Senior utvecklare
Jakob Hägg

Titel: Senior utvecklare
Född: 1987
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik

Sju års erfarenhet av mjukvaruutveckling främst inom realtidsprogrammering.
Jakob Hägg
Senior utvecklare
Patrick Accord

Titel: Försäljningsingenjör
Född: 1967

Patrick har flera års erfarenhet som Sales Manager på bland annat ABB.
Patrick Accord
Försäljningsingenjör
Några viktiga årtal
2007
Forskningsprojektet dLab startar på LTH under Magnus Akkes ledning.
2008
Laboratorium byggs upp på LTH och används för tester och analys.
2011
Första mätningar och analys av verkliga fel i nätet genomförs.
2015
dLaboratorys bildas för att kommersialisera forskningsresultaten och första avtalen med kunder tecknas. dAnalyzer lanseras.
2017
Kraftringen utrustar hela sitt elnät med dAnalyzer
2018
Organisationen växer och den första nya applikationen dQuality lanseras.
2019
Internationalisering inleds.