För investerare

Är du intresserad av att investera i dLaboratory kontakta Fredrik Akke. Kortfattad information om bolaget finns på informationsbladet. Mer utförlig information går att läsa i basfaktan.

Information: PDF (301 kb)
Basfakta: PDF (648 kb)

Fredrik Akke

E-mail: fredrik.akke@dlaboratory.com
Mobil: +46 709 952911