• Västra Orust Energitjänst ökar elnätets pålitlighet och säkerhet med hjälp av dLab

  BAKGRUND

  På den vackra västkusten med den omfattande skärgården och det salta Skagerrak som grannar, har VOE en avgörande roll att säkerställa en pålitlig elförsörjning till regionens invånare. Genom att implementera dLabs innovativa nätanalysplattform, dInsight Analytics Platform, har de lyckats arbeta med proaktiv felhantering för att minimera avbrott och garantera högsta möjliga kundnöjdhet.

  UTMANING

  Varje sommar står VOE inför unika utmaningar. Under sommarmånaderna ökar invånarantalet temporärt, vilket i sin tur blir en enorm belastning på det lokala elnätet. Balansen att försörja alla invånare med el blir ännu mera skör och risken för avbrott utgör ett betydande hot. Traditionella reaktiva tillvägagångssätt för felhantering räckte helt enkelt inte för att möta dessa krav.

  -Victor Bagge,
  Systemingenjör, dLab

  LÖSNING

  Sedan 2016 har VOE proaktivt övervakat sitt elnät med hjälp av dLabs innovativa dInsight Analytics Platform och dess störningsapplikation, dAnalyzer. Detta innebär att VOE identifierar risker innan de eskalerar till fullständiga strömavbrott.

  Under sommaren 2022 spelade dLabs plattform än en gång en avgörande roll. Den upptäckte inte bara en, utan två tidiga fel på samma ledning. De tidiga varningarna från dLabs system möjliggjorde snabba åtgärder och undvek att det slutade i ett avbrott.

  Bild: dInsight-gränssnittet visar upprepade förekomster av högaohmiga fel.

  Upptäckten av tidiga fel

  Under juni 2022 observerade VOE en ökning av högohmiga jordfel genom dLabs system. Dessa störningar härstammade från en och samma ledning i en av deras primära fördelningsstationer. En närmre inspektion på plats avslöjade trädgrenar som låg över ledningen, som snabbt kunde tas bort och därmed lösa problemet.

  Men det slutade inte där. Under följande månad drabbades samma ledning av en ny våg av högohmiga jordfel, även om de hade små variationer. Under veckorna sjönk felresistansen från 26 kΩ till strax över 10 kΩ.

  Med hjälp av dLabs vägledning fokuserade VOE på att inspektera högspänningskablar och fördelningsstationer med hjälp av värmekameror. Denna inspektion avslöjade lokal värmeuppbyggnad i en isolator, en potentiell fara som åtgärdades innan det kunde ha eskalerats till ett farligt strömavbrott.

  Per Hedlund,
  Nättekniker, Västra Orust Energitjänst

  RESULTAT

  Ökad kundnöjdhet
  Med dLabs hjälp undvek VOE potentiella avbrott och lämnade sina kunder ovetande om hur nära det var. Detta resulterar i ökad kundnöjdhet och förtroende för deras tjänster.

  Reducerade kostnader
  Proaktiv felhantering räddade inte bara deras kunder från besvär, utan medförde även reducerade kostnader. Att förebygga avbrott innebar inga kostsamma reparationer, inga ersättningskrav och en mer effektiv drift.

  Ökad arbetsplatssäkerhet
  Säkerheten för VOEs personal är av högsta prioritet. Tidiga varningar möjliggjorde planering av underhåll under dagtid, vilket minskade stress, säkerställde bättre arbetsförhållanden och ökade säkerheten.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.