• Innovativt samarbetsprojekt ökar driftsäkerheten hos Mölndal Energi

  Vi är väldigt stolta över pilotutvecklingsprojekt dlab haft tillsammans med kraft- och automationsteknikaktören Ensto Protrol (”Protrol”) har driftsatts hos Mölndal Energi. Pilotprojektet inleddes i mars 2023 och syftar till att integrera dInsight Analytics Platform och Protrols jordfelsdetektion. Detta möjliggör en bättre lokalisering av felställe både vid bortkoppling och återkommande jordfel. Det minskar strömavbrottstiden och underlättar en proaktiv felavhjälpning.

  Rickard Jacobson, CEO på dLab kommenterar:

  ”Det är med stor entusiasm vi ser att vårt pilotutvecklingsprojekt har nått denna viktiga milstolpe. Samarbetet med Protrol har resulterat i en ny lösning som kommer att förstärka driftsäkerheten hos Mölndal Energi och hjälpa dem att förebygga elavbrott. Genom att kombinera vår övervakningsplattform med Protrols jordfelsdetektionssystem kan vi erbjuda en effektiv och proaktiv metod för att hantera utmaningarna med återkommande jordfel. Det ska bli spännande att fortsatt utforska affärsmöjligheterna genom vårt samarbete. Vi ser även fram emot att fortsätta samarbetet med Mölndal Energi för att maximera nyttan av denna teknologi och göra den tillgänglig för hela elnätet.”

  Rickard Jacobson

  I december 2022 inledde dLab och Protrol ett samarbete för integration av Protrols jordfelsdetektor i dLabs lösning. Som första i sitt slag, möjliggör detta för mer proaktivt arbete i övervakningen av elnätet där återkommande jordfel utgör en utmaning för energibolagen. Genom att kombinera dlabs unika plattform för övervakning av elnätet tillsammans med Protrols system för detektion av jordfel kan energibolaget få tidiga varningar med ett ungefärligt felställe vilket bidrar till att kunna förebygga avbrott samt nedkortning av tiden vid eventuellt avbrott.

  Torbjörn Karlsson, CEO på Ensto Protrol kommenterar:

  ”dLab och Protrol tillsammans blir en helt enkelt win-win för elnätsbolagen. Säker feldetektering, rätt presenterat eliminerar felsökning och minimerar avbrottstider. Det kan ofta vara omständligt att presentera utpekat felställe i SCADA-systemet på ett snyggt och lättbegripligt sätt. På det här viset kan man vara säker på att man har riktig och relevant information efter en störning.”

  Pilotprojektet, som startade i mars 2023, genomförs av dLab och Protrol tillsammans med Mölndal Energi som sedan tidigare har ett samarbete med dLab för att digitalisera sin övervakning av elnätet genom dInsight Analytics Platform. Mölndal Energi har mer än 23 000 eldistributionskunder och levererar el uteslutande från fossilfria energikällor till 50 000 elhandelskunder.

  Mölndal Energi strävar ständigt att förbättra sin leveranssäkerhet och har därför som mål att bli Sveriges mest tillförlitliga elnät senast 2038. För att uppnå detta mål har Mölndal Energi startat ett initiativ som inkluderar ökad digitalisering och automatisering av elnätet, samt andra åtgärder. Genom pilotprojektet tillsammans med dLab och Protrol siktar man nu på att på ett proaktivt sätt kunna identifiera och motverka potentiella elavbrott innan de sker vilket innebär färre elavbrott och därmed ökad stabilitet och leveranssäkerhet. Ett första steg är nu driftsättning vid en fördelningsstation och om allt går planenligt kommer Mölndal Energi att gå vidare med tekniken i sitt elnät.

  Fredrik Lundmark, CEO på Mölndal Energi Nät, fortsätter:

  ”Vår målsättning om noll kundupplevda elnäts fel 2038 genomsyrar hela vår elnätsverksamhet och att testa ny teknik är en viktig del i arbetet för att nå målet. Att dLab och Protrol är intresserad av att göra detta projekt tillsammans med oss tycker vi är jättekul och vi hoppas på att kombinationen av dessa två system kommer ta oss flera steg framåt i vår resa mot Sveriges mest tillförlitliga elnät.”

  Fredrik Lundmark

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.