• Tidiga varningar i elnätet minskar avbrottstiden hos Bjäre Kraft

  Digitaliseringen av Bjäre Krafts elnät: en hållbar utveckling

  Bjäre Kraft levererar el till ungefär 14 000 hushåll på den vackra Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De är engagerade i att främja hållbar utveckling inom sitt elnät och redan 2016 valde de att installera dLab i Förslöv, som ett led i att göra elnätet ”smartare” med Artificiell Intelligens (AI). Sedan dess har Bjäre Kraft installerat dLab även i Grevie, Möllhult, Båstad, Torekov och Vejbystrand.

  Med hjälp av dLab kan Bjäre Kraft övervaka nätets tillstånd i realtid och agera snabbt vid tidiga varningssignaler för att undvika avbrott.

  dLabs nätanalysplattform, känd som dInsight Analytics Platform, samlar in omfattande data från elnätet och analyserar den för att sedan presentera informationen på ett lättförståeligt sätt. Genom att utnyttja denna data kan Bjäre Kraft få tidiga varningar om eventuella fel i elnätet, vilket möjliggör effektiv drift och proaktivt underhåll.

  I praktiken innebär detta att Bjäre Kraft får notifikationer från dLabs system som innehåller avikelserapporter. Detta ger dem möjlighet att snabbt besluta hur de ska agera för att säkerställa att elnätet fortsätter att fungera smidigt.

  EXEMPEL PÅ HÄNDELSER

  Sommaren 2020 noterades återkommande varningar i dlabs plattform som indikerade högohmigt jordfel på en ledning som matar 12 transformatorstationer. Ett team sändes omedelbart ut för att utföra en fältundersökning av stationerna och upptäckte en bränd lukt som kom från ett av ställverken.


  Vid demontering av ställverket blev det uppenbart att kontakterna hade blivit fullständigt förstörda av den höga värmen. Kunderna informerades om det planerade underhållsarbetet och ställverket kunde bytas dagtid under ordnade former, samtidigt som man kunde undvika att flera hundra kunder blev strömlösa.

  Under sommaren 2023 upptäckte dLabs plattform ett potentiellt ställverkshaveri i Torekov. Ett larm gick ut, och Bjäre Kraft agerade omedelbart. Vid haveriet i ställverket kunde felet ringas in så att endast ett 30-tal abonnenter var kvar på ledningen. Utan dLab installerat hade över 300 abonnenter blivit strömlösa, vilket visar på styrkan med dLab för att förhindra omfattande avbrott.

  Ett isolatorfel upptäcktes tack vare dLabs kontinuerliga övervakning. I det här fallet kunde plattformen erbjuda en tidig varning, vilket möjliggjorde att åtgärder kunde vidtas i tid genom en planerad reparation under normal arbetsdag. Om detta fel inte hade upptäckts i förväg hade det kunnat leda till strömavbrott för ungefär 500 abonnenter. Istället kunde en ny isolator installeras innan något avbrott inträffade.

  FÖRDELAR

  Ökad personsäkerhet
  Genom att proaktivt undvika att avbrott inträffar under obekväma tidpunkter, som helger eller nätter, och istället planera och genomföra dem på organiserade sätt, stärker personsäkerheten.

  Ökad kundtillfredställelse
  Genom att förebygga potentiella avbrott eller
  förutse och kommunicera underhållsåtgärder i god tid ökar kundnöjdheten.

  Reducerade kostnader
  Att få tidiga varningar från elnätet och upptäcka potentiella risker förhindrar dyra reparationer och bidrar till en mer kostnadseffektiv drift.

  Att man får en tidig hint om att något är på gång i elnätet, det hjälper oss jättemycket, det är guld värt.

  Bengt Henrysson, Bjäre Kraft

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.