• Övervakning av lindningskopplare för optimerat underhåll hos Sjöbo Elnät

    Vi har haft förmånen att stötta Sjöbo Elnät genom att övervaka deras fördelningsstationer med dAnalyzer, dLabs patenterade mjukvara för att preventivt hitta fel i elnätet och undvika avbrott, samt dQuality, dLabs applikation för övervakning av elkvalitet och flöde i elnätet sedan 2017.

    I september var vi på plats för att utöka övervakningen till att inkludera lindningskopplarna i en av fördelningsstationerna med vår applikation dState. Eftersom Sjöbo Elnät redan använder en omfattande del av våra lösningar krävdes endast en mindre uppgradering av hårdvaran för att utöka vår datainsamling och förbättra kvaliteten på informationen som samlas in från lindningskopplarna. Lindningskopplare spelar en viktig roll när det gäller att hantera varierande effekt och produktion.

    Med denna nya övervakning kommer får Sjöbo Elnät högkvalitativa data från lindningskopplarnas prestanda och arbetsbelastning, vilket möjliggör ett optimerat och kostnadseffektivt underhåll.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.