• Hållbart elnät i fokus på dLabs användardagar

    Under dessa intensiva dagar, diskuterades en mängd viktiga ämnen som är avgörande för att säkerställa en pålitlig och effektiv distribution av elektricitet till samhället. Diskussionerna rörde allt från proaktivt underhåll och elnätsplanering till strategier för att minska strömavbrott med hjälp av tidiga varningssystem från dLabs plattform. Ett speciellt fokus låg också på de utmaningar som uppstår när batterianläggningar integreras i elnätet och behovet av effektiv övervakning av dessa.

    Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare vars insikter och erfarenheter bidrog till att göra dessa användardagar så lyckade. Vi ser nu fram emot att ta med oss de insikter och idéer som genererades under dessa dagar för att fortsätta driva innovation inom både dLab och elnätsbranschen som helhet. Tillsammans ser vi till att skapa ett pålitligt elnät idag och för framtiden!

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.