SEPTEMBER 02, 2020

Tekniska verkens väg till ett digitaliserat elnät

Tekniska verken i Linköping har tydliga strategier och mål för att digitalisera elnätet. Det handlar enkelt uttryckt om att med hjälp av smart teknologi skapa ett robust, tillförlitligt och hållbart elnät. Hör Andreas Åkerman från Tekniska verken berätta om deras väg mot ett digitaliserat elnät, samt hur dLabs analystjänst är den del av den. 

Andreas Åkerman, utvecklingsingenjör på Tekniska verken, berättar om hur de arbetar med att digitalisera elnätet.