SEPTEMBER 17, 2020

Driftsättning pågår!

#ThrowbackThursday. Under sommaren pågick coronasäkrad driftsättning (nästan) som vanligt hos våra kunder. Bland annat var Jakob Hägg och Kewin Erichsen från dLab på några av Kraftringens stationer i Skåne och Blekinge för att installera dLabs analystjänst direkt i fördelningsstationerna i Röstånga, Yxnanäs och Hjorthålan. 

dLabs tjänst fungerar som en hub som omvandlar elnätsdata till kunskap. Data från fördelningsstationerna samlas in och bearbetas. Analystjänsten dAnalyzer visar sedan i realtid på avvikelser i elleveransen och ger early warning, så att man kan utföra snabb felavhjälpning och proaktivt underhållsarbete på näten. Analysen kan också bidra till det långsiktiga planeringsarbetet för elnätet.