Styrelse

Tove Janzon – Ordförande

Född: 1970
Aktier: 121629, teckningsoptioner 22 579
Totala aktier med närstående: 525 241, teckningsoptioner 75 241
Tillträdde: 2018

Civilingenjör vid Lunds universitet. Arbetat med mjukvara hela sin yrkesamma karriär, bland annat med digitalisering inom banksystemet. Styrelseordförande i ytterligare mjukvarubolag bl.a. Softhouse Nordic och T-Kartor Group. Oberoende till bolaget, men beroende till dess ägare (Softhouse).

Gunnar Bergstedt – Ledamot

Född: 1958
Aktier: 80 500
Totala aktier med närstående: 761 172, teckningsoptioner 75 472
Tillträdde: 2017

CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm. Affärsängel och styrelseproffs som primärt investerar inom tech och life science. Har en bakgrund dels inom tech från ledande positioner inom Ericsson, dels inom finans som aktieanalytiker på Handelsbanken och från riskkapital på IT Provider. Tidigare erfarenhet av börsnotering. Oberoende till bolaget, men beroende till dess större ägare (Försäkringsbolag).

Jessica Fredson – Ledamot

Född: 1971
Aktier: 25 158, teckningsoptioner 25 158
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2020

Ingenjör vid Malmö högskola samt en MBA från Lunds universitet. Lång erfarenhet från ledande positioner på Vattenfall och E.ON. För närvarande VD på Ystad Energi samt sitter i styrelsen för branschorganisationen Energiföretagen och ordförande i Energiföretagen region Syd. Oberoende till bolaget och till dess större ägare.

Fredrik Akke – Ledamot

Född: 1963
Aktier: 525 000
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2011

Civilingenjör vid Lunds universitet inom elektroteknik. 25 års erfarenhet från ledande positioner och produktutveckling i högteknologiska branscher. Ledande befattningshavare i Switchcore AB (publ) 1999-2005. Beroende till bolaget och till större ägare (bror).

Anders Ericsson – Ledamot

Född: 1953
Aktier: 19 456, teckningsoptioner 6 956
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2020

Civilingenjör vid KTH. Lång erfarenhet från ledande positioner inom den svenska energisektorn bland annat som VD för branschorganisationen Svensk Energi. Har även erfarenhet av Corporate Finance inom Energisektorn. Styrelseledamot i ytterligare bolag inom energisektorn, bla Ngenic. Oberoende till bolaget och till dess större ägare.

Jonas Mårtensson – Ledamot

Född: 1963
Aktier: 0
Totala aktier med närstående: 100 000
Tillträdde: 2020

Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Finansbakgrund med 17 års erfarenhet från Corporate Finance på SEB och Nordea. Sitter i styrelse för DistIT, Alcadon Group och Slitevind, noterade på Nasdaq First North GM. Oberoende till bolaget och dess större ägare.

Stefan K Persson – Ledamot

Född: 1967
Aktier: 0
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2021

Utbildad i Teknisk Fysik på Linköpings Tekniska högskola. VD på Precise Biometrics AB (publ). Har sedan tidigare bakgrund från ledande positioner inom Bang & Olufsen och Sony Mobile Communications samt Sony Ericsson Accessory. Har mycket goda meriter inom ledarskap och lång erfarenhet från internationell verksamhet.


Ledning

Erik Severin – CEO
Född: 1954
Aktier: 12 579, teckningsoptioner 206 529
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2020

Gedigen och relevant bakgrund från ABB och Vattenfall som projektledare inom elkraftsproduktion- och överföring samt övervakning. Senaste 15 åren har Erik arbetat som dotterbolags-VD i Sweco-koncernen med förvärvs-, affärsutvecklings- och ledningsfrågor med inriktning mot energimarknaden.

Henrik Winberg – COO, Marketing & Sales Director
Född: 1976
Aktier: 1 987, teckningsoptioner 51 987
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2020

Civilingenjör vid Linköpings Universitet inom teknisk fysik och elektronik. Över 10 års samlad erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling av högteknologiska produkter. Ledande befattning (PDMR) i Crunchfish AB.

Claes Petrén – CFO
Född: 1964
Aktier: 119 874, teckningsoptioner 19 874
Totala aktier med närstående: 8 753
Tillträdde: 2017

Civilekonom vid Lunds universitet och auktoriserad redovisningskonsult. Bakgrund från E&Y samt lång erfarenhet som CFO i flertalet mindre och medelstora bolag.

Fredrik Akke – CTO, Medgrundare
Född: 1963
Aktier: 525 000
Totala aktier med närstående: 0
Tillträdde: 2011

Civilingenjör vid Lunds universitet inom elektroteknik. 25 års erfarenhet från ledande positioner och produktutveckling i högteknologiska branscher. Ledande befattningshavare i Switchcore AB (publ) 1999-2005.

Definitionen av närstående (MAR 3.1.26):
a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt,
b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt,
c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, eller
d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Uppdaterat 2021-04-20