OCTOBER 15, 2020

Varberg Energi gör elnäten robustare med dLabs analystjänst

Varberg Energi gör elnäten robustare med dLabs analystjänst

Energy tech företaget dLab har signerat nytt avtal med Varberg Energi, som ska installera företagets analystjänst dAnalyzer i en av sina mottagningsstationer. Detta som ett led i Varberg Energis ambitioner att fortsatt säkerställa en hög leveranssäkerhet.

Digitalisering och smart dataanalys. Det är Varberg Energis recept för robust eldistribution för framtiden. Dataanalysen i fråga är dLabs analystjänst dAnalyzer – en unik patenterad algoritm, som automatiskt analyserar data från fördelningsstationer. Med datan kan driftpersonal genomföra snabbare felsökningar, få indikationer för förestående avbrott och jobba proaktivt med underhåll.

- Med dLabs lösning kan vi ta reda på exakt hur elnätet mår och var vi behöver göra åtgärder. Vi kan jobba i driften med felsökning men vi kan också enklare jobba framåt med planerade åtgärder. Vi kan helt enkelt få en tryggare försörjning för våra kunder genom att arbeta smartare i en digitaliserad miljö, säger Hans Ljungström, affärsområdeschef för elnätet på Varberg Energi.

Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun och står för distributionen av el i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Bolaget har 23500 elnätskunder. Ambitionen är en hållbar energiförsörjning och en tillförlitlig distribution. Därför satsar Varbergs Energi på dLabs smarta digitala lösningar.

- Det är väldigt roligt att få hjälpa Varberg Energi med vårt verktyg för att bidra till ett robustare elnät. Vi ser varje ny kund som ett kvitto på att vår lösning verkligen kan leverera konkret nytta till nätbolagen, säger Fredrik Akke, COO för dLab.

dLabs lösning dAnalyzer kommer att installeras i en av Varberg Energis mottagningsstationer i de centrala delarna av Varberg.