OCTOBER 21, 2020

Exaktare felsökning i elnätet i nytt pilotprojekt för proaktivt underhåll

Exaktare felsökning i elnätet i nytt pilotprojekt för proaktivt underhåll

Energikoncernen Kraftringen, energy tech-företaget dLab samt besiktningsföretaget Svensk Linjebesiktning har startat ett nytt pilotprojekt i syfte att kunna proaktivt avhjälpa framtida fel i elnätet. Projektet kombinerar avancerad dataanalys av incidenter i elnätet med inspektioner, och är ett led i Kraftringens digitalisering av elnätet för ökad robusthet. Resultat från studien beräknas komma i november.

Projektet syftar till att öka träffsäkerheten vid felsökning i elnätet och därigenom få ett mer resurseffektivt besiktningsarbete/underhållsarbete. I projektet kombineras digital och analog metod; dLabs datainsamling och avancerade dataanalys kombineras med Svensk Linjebesiktnings inspektioner.

- Kraftringen arbetar kontinuerligt mot att skapa ett mer proaktivt underhåll och därmed ytterligare öka vår leveranssäkerhet för våra kunder. Detta samtidigt som vi vill ha en kostnadseffektiv övervakning av vårt nät, säger Johan Persson, avdelningschef för Drift och Underhåll på Kraftringen. dLabs analysplattform som vi har i våra fördelningsstationer ger oss en digital, kontinuerlig övervakning och detekterar begynnande fel i vårt nät. Men för att veta exakt vilken komponent som är defekt behöver vi också ha en manuell besiktning. Där kommer Svensk Linjebesiktnings inspektioner in.

Att besiktiga alla stationer med regelbundna intervall är arbetsintensivt, men krävs för att man ska kunna byta komponenter i stationerna. Tanken med projektet är att se om dLabs analysplattform som upptäcker defekter på mellanspänningsnätet helt digitalt, kan ge rätt förutsättningar för målinriktade inspektioner. dLabs plattform detekterar, analyserar och kategoriserar incidenter och störningar på utgående ledningar i ca 30 fördelningsstationer. Svensk Linjebesiktning kommer till detta utföra inspektion av partiell urladdning i nätstationer med hjälp av coronasensor och termografering.

- När vårt system ger tidiga varningar för begynnande fel på utgående fack i en fördelningsstation kan Svensk Linjebesiktnings teknik vara en metod för att identifiera det exakta felet som ger upphov till de tidiga varningarna, säger Fredrik Akke COO på dLab. Det är ett spännande projekt som kan vara till stor nytta för elnätsbolagen i deras underhållsarbete.

Projektet ska visa på hur, var och när metoderna kan och bör kombineras för att skapa ett mer precist och kostnadseffektivt underhållsarbete. dLab och Svensk Linjebesiktning kommer att tillsammans analysera hur uppmätta incidenter och faktiska felaktiga komponenter i stationerna sammafaller. I den mån det går kommer projektet också att estimera värdet av potentiella besparingar. Resultaten förväntas komma under november.

 

Fakta:

Svensk Linjebesiktning är först i världen med att utveckla en tillförlitlig metod att applicera coronabesiktning på nätstationer. Metoden gör det möjligt att med hjälp av coronasensor identifiera, och dokumentera, defekter i nätstationer. Termografering i nätstation är en metod där man använder värmekamera för att identifiera eventuell varmgång i transformatorstationer eller kabelskåp. Kan användas där värme utvecklas för att hitta dolda fel.

Svensk Linjebesiktning AB är en oberoende helhetsleverantör och partner inom besiktning och kvalitetskontroller av el- och telenät. Svensk Linjebesiktning är ledande i Skandinavien inom nya tekniker för proaktiv besiktning i nära samarbete med nätägare.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Kraftringen förespråkar en effektiv användning av naturresurser genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Bolaget ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, och har tre publika tankstationer för biogas och ett trettiotal laddplatser för elbilar.