OCTOBER 30, 2020

dLaboratory Sweden AB ändrar organisation för ökat fokus på global marknad och R&D

dLaboratory Sweden AB ändrar organisation för ökat fokus på global marknad och R&D

Energy tech företaget dLaboratory Sweden AB (dLab) har under det senaste året gått in i en kraftig internationalisering, både gällande kundrelationer och dialog med samarbetspartners. Därför genomförs nu ett antal förändringar i organisationen med syfte att öka fokus på den globala marknaden och R&D. Nuvarande försäljningschef Henrik Winberg blir COO med ansvar för området Marknad och Affärsutveckling, Fredrik Akke blir strateg och partneransvarig samtidigt som Kewin Erichsen kliver in och blir chef för Teknik och Utveckling. Förändringen gäller från 1 november.

dLab har den senaste tiden gått starkt framåt på nya marknader, vilket ökar behovet av globalt sammanhållna marknads- och affärsprocesser. Därför utses Henrik Winberg till COO med ansvar för såväl den globala marknadsutvecklingen och som marknadskommunikationen inom området Marknad och Affärsutveckling. En del i detta arbete blir att tydliggöra dLabs erbjudande kopplat till Ai och maskininlärning. Henrik Winberg blir dessutom platsansvarig för huvudkontoret i Lund.

Nuvarande COO och grundaren Fredrik Akke bibehåller sin roll i företagets ledningsgrupp, och säkerställer därmed kontinuitet i organisationen. Fredrik Akkes nya roll är inriktad på strategisk marknadsutveckling, samarbeten och partnerskap. Han kommer även fortsättningsvis vara involverad i och stödja försäljningsarbetet både nationellt och internationellt.

dLab är starkt förankrat i både forskningsvärlden och elkraftsbranschen, vilket innebär att utvecklingsteamet arbetar med såväl analys som innovation. Båda delarna krävs för att dLab ska kunna fortsätta erbjuda nya spetsapplikationer, baserade på analys av insamlad data från elkraftsystemet, till kunderna. Kewin Erichsen utses nu till R&D Manager, med ansvar för forsknings- och utvecklingsverksamheten i företaget, samt för företagets tekniska analystjänster.