Kursutvärdering
Fördjupning Jordfel - 2021-04-13 & 15
På en skala mellan 1 och 8, ta ställning till följande påståenden.
Tack för din medverkan!