MAY 08, 2020

Välkommen till dLabs webbinarium om störningsanalys

Välkommen till dLabs webbinarium om störningsanalys

Ovanliga tider ger ovanliga lösningar. I år väljer vi därför att genomföra vår återkommande kurs i störningsanalys som fyra fristående webbinarietillfällen som löper under två veckor i juni – allt för att nå så många som möjligt. Välkommen till att fördjupa dina kunskaper inom störningsanalys!

Kursen ger dig fördjupad kunskap i analys av störningar i elnätet, med fokus på distributionsnät på mellanspänningsnivå. Vi går igenom grundprinciperna som felbortkopplingssystemet i elnätet måste förhålla sig till samt nyttorna med störningsanalys. Vi går också in på arbetssätt och metoder för att tolka data från reläskydd och andra källor samt dokumentation av utredning och analys.

Målet är att förmedla kunskap kring metodiker för störningsanalys, för att kunna beskriva händelseförlopp, fastställa felorsak, samt verifiera felbortkopplingssystemets funktion vid störningar.

Vi välkomnar dig som är ingenjör inom elkraft, och som arbetar på nätbolag eller på konsultbolag. Du jobbar typiskt med reläskydd, selektivplaner, kontrollutrustning och utredningar inom distributionsnät eller industri på mellanspänningsnivå. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskaper inom elkraft och grundläggande kännedom om kontrollutrustning och felbortkoppling.

Kursen leds av Victor Bagge, elkraftsingenjör, dLab.

Kursens innehåll, uppdelat på de olika tillfällena:

Tisdag 9 juni kl 10:00 – 11:00: Introduktion och bestämmelser.

Torsdag 11 juni kl 10:00 – 11:00: Nytta och behov av störningsanalys, nödvändig information och arbetsgång.

Tisdag 16 juni kl 10:00 – 11:00: Fortsättning av arbetsgång, samt upprättande av störningsutredning och rapport.

Torsdag 18 juni kl 10:00 – 11:00: Exempel på analys av störningsdata samt avslutande sammanfattning.

Välkommen med din anmälan här. Du kommer att få en bekräftelse på mejl. Anmälan gäller hela kursen, men det går naturligtvis att delta vid olika tillfällen, om så önskas. 

Väl mött!