SEPTEMBER 24, 2020

Välkommen till dLabs digitala fördjupningskurs i störningsanalys!

Välkommen till dLabs digitala fördjupningskurs i störningsanalys!

Nu är det dags att anmäla sig till dLabs fördjupningskurs i störningsanalys! Den 20 och 22 oktober kommer vi att avhålla den digitala fördjupningskursen Jordfel i icke direktjordade nät. Välkommen med din anmälan!

Under kursen kommer det att fokuseras på egenskaper av olika typer av icke direktjordade nät med fokus på jordfel. Särskilda frågeställningar som kommer att tas upp är bland annat begränsningar av storlek på nät, orsaker till att fellokalisering av jordfel i just icke direktjordade nät är svåra att göra, hantering av parallella ledningar m.m.

Målet är att förmedla fördjupade insikter kring hur jordfel beter sig i mellanspänningsnät för att öka förståelsen för vilka utmaningar som kan finnas för felbortkoppling och störningsutredningsarbete.

Vi välkomnar dig som är ingenjör inom elkraft, och som arbetar på nätbolag eller på konsultbolag. Du jobbar typiskt med reläskydd, selektivplaner, kontrollutrustning och utredningar inom distributionsnät eller industri på mellanspänningsnivå.

Välkommen med din anmälan här. Kursen är kostnadsfri. Efter anmälan får du en bekräftelse via mejl om tid och inloggning.

Väl mött!