NOVEMBER 20, 2019

Grundkurs i analys av störningar i distributionsnät

Grundkurs i analys av störningar i distributionsnät

dLabs unika smart grid applikation kan detektera och analysera alla händelser i elnätet och och därmed kan elavbrott minimeras och i vissa fall undvikas helt. Informationen ger en överblick av elnätet och är en grund för att proaktivt kunna agera gällande drift, underhåll och investeringar.

Denna kurs ger fördjupad kunskap i analys av störningar i elnätet, med fokus på distributionsnät på mellanspänningsnivå. Kursen går igenom grundprinciperna som felbortkopplingssystemet i elnätet måste förhålla sig till och nyttorna med störningsanalys. Vidare ges en inblick i arbetssätt och metoder för att tolka data från reläskydd och andra källor samt dokumentation av utredning/analys.

KURSMÅL

Att ge kunskap kring metodiker för störningsanalys för att kunna beskriva händelseförlopp, fastställa felorsak samt verifiera felbortkopplingssystemets funktion vid störningar.

VEM ÄR KURSEN FÖR

Ingenjörer inom elkraft på nätbolag eller konsultbolag som arbetar med reläskydd, selektivplaner, kontrollutrustning och utredningar inom distributionsnät eller industri på mellanspänningsnivå.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande elkraftkunskaper och grundläggande kännedom om kontrollutrustning och felbortkoppling.

KURSINNEHÅLL

  • Bakomliggande regelverk
  • Nytta/behov av störningsanalys
  • Bestämning och inhämtning av nödvändig information
  • Analys av störningsdata
  • Upprättande av störningsutredning/rapport
  • Exempel och övningar

PLATS

Ideon Science Park, Lund

TID

November 20, 09:00