MARCH 18, 2021

dLab deltar på Redeyes Future Power Grid – välkomna att lyssna!

dLab deltar på Redeyes Future Power Grid – välkomna att lyssna!

Redeyes online seminarium Future Power Grid samlar ett antal aktörer inom elnätssektorn alltifrån elnätsägare till teknikbolag, däribland Dlaboratory Sweden AB (publ), för att tala om lösningar för framtidens elnät. Välkomna att lyssna in på seminariet som avhålls den 24 mars kl. 09.00-12.30.

Elnätet i Sverige står inför ett antal stora utmaningar. Detta har inte minst aktualiserats nu i samband med den kalla vintern som inlett året med stigande elpriser och reservkraftverk som behövt tas i bruk. Utmaningarna behöver bemötas med digitala, innovativa och hållbara lösningar, vilket utgör fokus för samtalen på Redeyes seminarium. Utöver dLab deltar bland annat Ellevio, Svenska Kraftnät och KTH.

dLab kommer att berätta om verksamheten och hur bolagets lösning kan bidra till att lösa utmaningarna, inte minst till att öka digitaliseringen av elnätet. Bolaget kommer också att delta i en paneldebatt tillsammans med Comsys och Beijer Group. Seminariet inleds och modereras av professor Lars Nordström från KTH som forskar i elkraftteknik och framtidens elnät.

Varmt välkommen att lyssna in på seminariet, som är öppet för alla men kräver föranmälan: Future Power Grid (lyyti.fi)

Läs mer om seminariet och se hela programmet här: Redeye.se