Vårt erbjudande
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för dig.
Vår lösning är utformad så att den ska passa våra kunder, oavsett typ av elnät, befintliga strukturer eller datastöd. Vi önskar inget annat än att det ska funka. Så med era behov som utgångspunkt, utvecklar vi en lösning som funkar för er.

Här kan du läsa om några av lösningarna som vi kan erbjuda.
Intelligent automatiserad felsökning
Med en effektivt automatiserad felsök­ningsprocess kan man undvika många resurskrävande led. Auto­matisering och digitalisering av elnätet medför också stora fördelar inför de framtida utmaningar som komma ska. När störningar uppstår och fel uppdagas i elnätet, kan en felsöknings­process bli såväl långdragen som ineffektiv. Det kan krävas manuell handpåläggning när man ska genomföra rotorsaksanalys – något som är kostsamt och tidskrävande.

Att effektivisera och automatisera fel­sökningsproces­sen i så många led som möjligt blir en viktig fråga för företaget. Och inte minst en fråga om resurs­allokering och -användning. Ett företag med automatiserade processer kommer att ligga i framkant. Vill ni veta mer om automatiserade processer vid felsökning, mejla automatisering@dlaboratory.com
Förvarning om kommande avbrott
Överblick över elnätets status blir centralt i arbetet med att prioritera, allokera och fördela resurser
för att förbättra de mest sårbara delarna av nätet. Styrsystemen idag ger en god överblick över nätet
som det är just nu, men kan inte ge information
om hur sårbart eller hur stort underhålls­behovet är baserat på historik. För att få den överblicken behöver man idag samköra olika system, vilket inte görs i en hand­vändning.

Önskar du att det fanns ett system som kunde ge dig omedelbar, visuell, överblick? Som kan förutspå var nästa avbrott i ditt nät kommer att ske? Kontakta då oss på elnatsstatus@dlaboratory.com
Kontinuerlig incident-rapportering
Att löpande arbeta med incidentrapportering och ständiga förbättringar ger goda förutsättningar för ett hälsosamt elnät. Hur är er organisation rustad?
En strukturerad incidentrapportering, och verktyg som stödjer detta, utgör grunden för ett hållbart och framåtlutat drift- och underhållsarbete i elnätet. Resultatet blir inte bara ett planerat överskådligt arbetssätt, men också en proaktiv och hållbar verksamhet. Vill ni veta mer om detta, mejla incidentrapportering@dlaboratory.com
Våra tjänster
Grunden i vår unika lösning är en patenterad algoritm, som är kärnan i analystjänsten dAnalyzer. Vi har också ett antal applikationer/
tilläggstjänster framtagna med särskilda syften; dQuality för att specifikt kunna mäta elkvalitet samt visualiseringslösningen dTrend som ger er nyckeltal samlat på ett ställe för enklare beslutsprocesser. Läs mer om våra tjänster här nedan.
dAnalyzer
dAnalyzer är en patenterad mjukvarulösning som erbjuder en automatisk analys av elnätets status. Inom loppet av några minuter efter att en händelse inträffat i elnätet finns information tillgänglig och analyserad på dLaboratorys webbsida och i ett lättförståeligt format via valfri plattform, till exempel en smart telefon, surfplatta eller PC. En omedelbar varning för störningar och begynnande fel kan även fås via e-post. dAnalyzer ger både detaljerad information om specifika händelser och mer övergripande information av elnätets status över tid. Det är en hjälp för kortsiktiga beslut gällande identifiering av fel, beslut gällande proaktiva åtgärder och beslut gällande långsiktiga investeringsplaner.
dQuality
En viktig parameter för kostnadseffektiv och avbrottsfri drift av elnätet är bra elkvalitet. Genom att koppla dAnalyzer till mjukvarukomponenten dQuality kan du få en övervakning med hög noggrannhet då den kontinuerligt mäter och observerar strömmar och spänningar i en fördelningsstation. Mätvärdesanalysen sker i realtid, datan analyseras i molntjänsten och resultatet kan ses via webb, samt i en automatiskt genererad veckorapport. Det finns också möjlighet att löpande jämföra med svensk standard med flaggning av avvikelser.
dProtection
dProtection är ett digitalt reläskyddssystem med unik selektivitet som gör att den kan hitta komplexa fel som är svåra att detektera på traditionellt sätt. Systemet har en incidentregistrering som kan konfigureras för att registrera incidenter som inte startar reläskydden men som kan indikera att något är på väg att ske. All data i stationen registreras och skickas vidare till dLabs patenterade analystjänst dAnalyzer. Resultatet kan presenteras via ett webbgränssnitt, som en rapport eller via SCADA. Alla in- och utgående ledningar finns kopplade genom en central dator till reläskyddsfunktionerna.
Intresserade?
Ni är välkomna att höra av er till oss via mail eller telefon. Vi bokar in ett möte där ni får berätta mer om hur er verksamhet ser ut och vi gör en första analys för att se hur vi på bästa sätt kan hitta en lösning som funkar för er.
Kontakta oss