JULY 08, 2020

Störningsanalys säkerställer skyddsfilosofi och skapar kunskapsbank

Störningsanalys säkerställer skyddsfilosofi och skapar kunskapsbank

dLab avhöll i juni en välbesökt digital kurs i störningsanalys. En av deltagarna, Johan Norling, elkraftsingenjör på Dala Energi, delar här med sig av sina tankar kring kursen, störningsanalys idag och imorgon, samt sina erfarenheter av dLabs tjänster. dLabs grundkurs återkommer nästa år, men redan till hösten kommer en fördjupningskurs.

Varför deltog du på kursen och vad tycker du den gav dig?

En del av mitt arbete innebär att jag ska göra utredningar vid driftstörningar utöver det normala för att försöka identifiera orsaken till händelserna. Vi använder idag dLabs utrustning i ett antal fördelningsstationer och för att få en djupare förståelse för olika händelseförlopp i systemet och samtidigt få tips på hur man kan sammanställa all information i en rapport deltog jag i kursen i störningsanalys.

Upplägget på kursen var bra; hela kedjan var med från regelverk till störningsanalys och dokumentation. Det var också bra att genomföra kursen på distans, då det är långt att åka från Dalarna till Lund. Genom kursen har jag fått en bra grund att stå på, både när det gäller själva analysen av olika händelseförlopp och hur vi bör dokumentera dem.  

Kursen gav både en bra recap av det jag redan kan, men gav också en hel del nya insikter. Ett händelseförlopp kan ju vara väldigt komplext; olika fel kan gå ihop med varandra, så där finns mycket att lära. Många bolag står idag i startgroparna för att börja använda den moderna tekniken för att minska avbrottstider och öka kunskapen kring störningsanalys. Så kursen känns helt rätt i tiden.

Varför är störningsanalys viktigt och vad är utmaningarna idag?

Med störningsanalys gör vi två saker: säkerställer att selektivplaner och gällande skyddsfilosofi fungerar som tänkt, och skapar en kunskapsbank att nyttja. Genom att lära oss identifiera felens karaktär kan vi på så vis agera snabbare när vi felsöker.

Att samla in nödvändig information från reläskydd kan bli tidskrävande, framförallt där vi idag har äldre reläskydd. Där behöver vi åka ut på plats för att kunna läsa av störningsinformationen. I takt med att vi byter ut de gamla och sätter in nya skydd eller ny teknik får vi tillgång till mer och bättre information. Utmaningen blir att se till att den blir lättillgänglig och enkel att förstå.

På vilket sätt skapar dLabs tjänster nyttor till bolaget?

dLabs utrustning har gett oss som bolag en bättre kännedom om vårt nät. Vi använder bl.a. kortslutningsströmmar för att få hjälp med fellokalisering vid driftstörning. Vi försöker även övervaka den information som systemet skickar ut för att hitta begynnande fel att agera på.

När vi analyserar störningar ger dLab bra information av ett händelseförlopp genom enkel tillgång till inspelade comtradefiler i en användarvänlig miljö. Jag får även ut bra statistik på vilka utgående linjer som har mycket störningar. Dessa kan i sin tur ligga till grund för olika investeringar i nätet.

Hur ser du på störningsanalys i framtiden?

Personligen ser jag fram emot vad AI kan bidra med på sikt när det gäller analys av störningsdata. I en inte allt för avlägsen tid framåt kanske vi kan se färdiga förslag på orsak, såsom trädpåfall, trasig isolator, intermittent jordfel i kabelnät mm., som vi sedan kan agera på. I takt med att vi får allt fler felindikatorer och utlokaliserade reläskydd i elnäten blir det spännande att se vad man kan göra där för att förbättra störningsanalyserna än mer.