AUGUST 12, 2020

Best practice för dLabs tjänster – användartips 1

Best practice för dLabs tjänster – användartips 1

Vid användning av dLabs olika tjänster uppstår ofta frågor kring hur man ska tänka för bästa resultat. Därför har vi på dLab tagit fram en kortfattad handbok med konkreta användartips och best practice för hur man kan använda dLabs tjänster – på olika nivåer. Lösningarna kan användas till att förbättra dels det dagliga operativa arbetet, dels det fördjupande analysarbetet och den långsiktiga planeringen av åtgärder och investeringar. Här presenteras i sammandrag den första delen, som riktar sig till driftingenjörer.

dLabs analysplattform bygger på en unik patenterad algoritm, som automatiskt analyserar data från mätare i fördelningsstationer, och kategoriserar och presenterar samma data. Genom att använda sig av denna data kan driftpersonal genomföra snabbare felsökningar, men också få indikationer för förestående avbrott, samt identifiera trender.

dLabs tjänst dAnalyzer ska alltså ge fördjupad information som effektiviserar den dagliga driften av elnätet. En rapport från dAnalyzer kommer i både ett enkelt webbgränssnitt som i mejl. Det möjliggör löpande övervakning av incidenterna. Några typiska exempel där man kan få nytta av dAnalyzer är: vid bortkoppling av station /skena vid nollpunktsspänningsskydd; vid återkommande jordfel, samt vid fellägesberäkning av kortslutning.

Om bortkoppling av alla fack i en station eller skena sker av NUS (nollpunktspänningsskydd) så klarar dAnalyzer i de allra flesta fall att bestämma vilket fack som är det felbehäftade även om stationens riktade jordfelsskydd inte har lyckats och bortkoppling har skett av NUS:et. Inom några minuter efter bortkoppling finns en rapport från dAnalyzer tillgänglig på mail eller i webgränssnittet som talar om vilket fack som är det felbehäftade. Felbehäftat fack är angivet i klartext, skenan och övriga fack kan därmed spänningssättas direkt. Alternativt kan provtillkoppling mot felbehäftat fack göras med i övrigt tom skena för att verifiera kvarstående fel utan att drabba övriga kunder av onödiga återinkopplingar.

Om flera jordfelsstarter och/eller rapporter om högohmigt jordfel uppträder på samma fack i tätare följd än tidigare tyder detta på att det finns ett intermittent fel som inte är av övergående art. Då kan sektionering på berört fack hjälpa till att lokalisera felet. Är inte sektionering möjlig kan patrullering av ledningen och/eller inspektion av nätstationer göras. Detta ska förstås kombineras med nätägarens egen kunskap om vad som kan orsaka de återkommande jordfelen. Erfarenhet visar att ofta har nätägaren som känner sitt nät en bra aning om vad som kan tänkas orsaka felet. Notera att enstaka högohmiga indikeringar kan förekomma för övergående händelser som inte kräver direkt åtgärd.

RMS-värdet för strömmen vid en kortslutning räknas automatiskt ut av dAnalyzer vid en kortslutning. Det framgår även om felet är två- eller trefasigt. Det registrerade strömvärdet kan användas för ungefärlig fellägesberäkning i NIS-system som dpPower eller Mirakelbolagets NIS-system. På så sätt vet driften var på ledningen/kabeln felet är beläget och en insats för att åtgärda felet kan sättas in på rätt ställe vilket gör att kunderna får tillbaka strömmen så snabbt som möjligt.

Vill du läsa hela rapporten? Hör av dig till fredrik.akke@dlaboratory.com.