Referenser

E.ON


E.ON har sedan 2007 varit partner i utvecklingen av det analyskoncept som nu är i drift sedan ett antal år i delar av kraftbolagets sydsvenska elnät. Satsningen från E.ON:s sida innebär att bolaget idag har tillgång till modern teknik för att göra elnätet smart och därigenom stärka leveranssäkerheten och förbättra elkvaliteten till bolagets kunder.

“Vi måste ställa om felavhjälpningen från dagens reaktiva beteende till proaktivt agerande där vi åtgärdar felen innan de påverkar våra kunder. Här är dLaboratorys största förtjänst.”
Peter Hjalmar, Chef för Operativ Drift vid E.ON Sverige.

Kraftringen


Kraftringen har som första svenska bolag börjat investera i ett smart elnät i större skala. Kraftbolaget har i en offentlig upphandling köpt 18 analys-system från dLaboratory, vilka är levererade till Kraftringen under 2014.

“Kraftringen avser att ha ett av Sveriges modernaste och mest driftsäkra elnät, därför genomför vi ett antal satsningar där analyskonceptet från dLaboratory spelar en avgörande betydelse för att göra vårt nät smart.”
Anders Möller, Produkt och Affärsutvecklingschef på Kraftringen.

Driftserfarenheter


dLaboratory

har över 60 års sammanlagd driftserfarenhet och över 50 000 registrerade incidenter i mars 2017.

dLaboratorys

incidentregistrerare

dBox

finns i bruk i mer är 30 stationer.

Exempel


Exempel på uppmätta och analyserade störningar kan läsas i exempelsamlingen.