dBox

En av grundstenarna för kostnadseffektivt underhåll och renovering av elnätet är insikt i dess tillstånd. Vetskap om var problem finns underlättar betydligt skapandet av ett bättre nät. dLaboratorys incidentregistrerare dBox utför högkvalitativa mätningar av strömmar och spänningar och registrerar även mycket små avvikelser.

Mätsystemet dBox installeras i knutpunkter i elnätet, exempelvis fördelningsstationer, och utför där mätningar. Systemet använder modulbaserad utrustning med EtherCAT-teknik. Det medför skalbarhet och flexibilitet vilket innebär att mätsystemet kan formas efter kundens önskemål och byggas ut vid behov. dBox är uppkopplad mot dLaboratorys molntjänst. På så sätt kan registrerade händelser nås utan att åka ut till stationen. dBox stora lagringskapacitet medför att inga mätningar går förlorade även om kommunikationen skulle ligga nere en längre tid.

Huvudkomponenterna i mätsystemet består av en industri-PC med enheter för spänningsmätning, strömmätning, signalindikering och internetkommunikation. Hårdvaran tillverkas av Beckhoff och har skräddarsytts för att möta dLaboratorys behov.

Egenskaper hos mätsystemet dBox:

  • Högkvalitativ mätning
  • Stor lagringskapacitet
  • Enkel och snabb installation
  • Inställningar tillgängliga online
  • COMTRADE lagringsformat