Styrelse och ledning

Mats Didriksson
VD.

Mats är civilekonom och ingenjör med 25 års erfarenhet av energibranschen inom komplex försäljning, M&A och företagsledning. Närmast från Kraftringen och EON som affärsområdes-chef, och utvecklingschef. Lång erfarenhet och bred kompetens inom ledarskap, strategi och organisationsutveckling i både små och stora företag.

Fredrik Akke
Vice VD och grundare.

Fredrik är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har lång erfarenhet i ledande positioner på produktutvecklande bolag.

Magnus Akke
CTO och grundare samt styrelseledamot.

Magnus är civilingenjör, PhD och Docent från Lunds Tekniska Högskola samt civilekonom från Lunds universitet.

Erik Backström
Marknads- & Försäljningsdirektör.

Erik har 20 års erfarenhet av global affärsutveckling och komplex försäljning inom energibranschen. Han kommer närmast från ABB där han jobbat i flera ledande roller som affärsområdeschef, försäljningschef och enhetschef.

Jonas Lundbäck
Utvecklingschef.

Jonas är teknisk doktor i signalbehandling från Blekinge Tekniska Högskola och har forskat inom bl.a. signalbehandlingen bakom PD detektering. Innan dLaboratory arbetade Jonas som senior member of technical staff inom forskning och utveckling utav audioteknologi på Ericsson Mobile Platforms, ST-Ericsson och Ericsson.

Tove Janzon
Styrelseordförande.

Tove är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har gedigen erfarenhet av mjukvarubranschen. Tove är partner i Styrelseinstitutet och är även styrelseordförande i Softhouse Nordic och T-Kartor Group

Nils Nygren
Styrelseledamot.

Nils är civilingenjör från Chalmers som har arbetat i ett antal energiföretag och i alla delar av energimarknaden inklusive många år i ett flertal elnätsföretag, bland annat Stockholm Energi Elnät AB.

Per Heander
Styrelseledamot.

Per är Investment Manager på Almi Invest. Han har mer än 25 års erfarenhet från finansiering och investeringar i tidiga skeden av nystartade företag.

Gunnar Bergstedt
Styrelseledamot.

Gunnar är privat investerare och organisationsutvecklare. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.