Koncept

dLaboratorys unika koncept för smarta elnät ger en trygg, säker och kostnadseffektiv elförsörjning. Dagens elnät ställs inför nya krav och utmaningar som inte kan förbises om nätet ska fungera bra. dLaboratory erbjuder ett effektivt och flexibelt system innefattande reläskydd, incidentregistrering, automatisk incidentanalys och elkvalitetsanalys. Tillsammans verkar de olika delarna för ett modernt och väl fungerande elnät.

Konceptet realiseras genom att installera en industri-PC i exempelvis en fördelningsstation. Den centrala datorn kopplas till enheter för ström- och spänningsmätning, vilket gör det möjligt att registrera alla stora och små störningar i nätet. På den centrala datorn finns samtliga reläskyddsfunktioner för alla in och utgående ledningar implementerade i reläskyddet dProtection. Av säkerhetsskäl är konfiguration av reläskyddet endast tillgängligt lokalt på stationen.

Incidentregistreraren dBox används för att kommunicera upp händelser i elnätet till Internet. Där sammanställs och analyseras registreringarna automatiskt med hjälp av en unik och patenterad metod i form av dAnalyzer. dAnalyzer kan även utökas till att innefatta elkvalitetsanalys. Resultatet rapporteras omgående i ett lättförståeligt format via valfri plattform, till exempel en smart telefon, surfplatta eller PC. Efter att ha analyserats finns resultaten alltid tillgängliga via dLaboratorys webbsida.

Via dLaboratorys system för smarta elnät erhålls följande nytta:

  • Korrekt och säker felborkoppling inkluderande komplexa intermittenta jordfel.
  • Alltid uppdaterad på elnätets status – oberoende av tid och plats.
  • Förebyggande underhåll innan allvarliga fel inträffar.
  • Snabbare identifiering av fel och dess omfattning ger minskade kostnader och kortare avbrottstid.
  • Kontroll av att vissa av Energimarknadsinspektionens krav uppfylls.
  • Möjliggör tillståndsbaserat underhåll.
  • Bättre nät kan byggas. Ger konkurrensfördel och samhällsnytta.
  • Kostnadseffektivare investeringar och renoveringar.
  • Effektivare kommunikation. Användarvänlig data ökar förutsättningarna för en effektivare intern och extern kommunikation.
  • Stor processorkraft i utrustningen möjliggör adderande av ytterligare smarta funktioner.

dLaboratorys system finns i bruk hos svenska nätbolag som E.ON, Kraftringen och Öresundskraft.