dAnalyzer

dLaboratorys patenterade automatiska analys dAnalyzer bearbetar registrerade händelser i elnätet och skapar förutsättningar för en tryggare och mer tillförlitlig elförsörjning. Via dAnalyzer går det alltid att vara uppdaterad på elnätets status, oberoende av tid och plats.

Alla händelser som registreras via incidentregistreraren dBoxs högkvalitativa mätningar av strömmar och spänningar skickas till dLaboratorys molntjänst, där de analyseras med dAnalyzer och sparas i en databas.

dAnalyzer analyserar följande reläskyddsfunktioner:

  • Riktat jordfelsskydd
  • Oriktat jordfelsskydd
  • Nollpunktsspänningsskydd
  • Oriktat överströmsskydd
  • Oriktat minusföljdsströmskydd
  • Antal transienter vid jordfel

Inom loppet av några minuter efter att en händelse inträffat finns den tillgänglig och analyserad på dLaboratorys webbsida. Omedelbar varning för störningar och begynnande fel kan även fås via e-post.

En visuell presentation av händelsen ger lättförståelig detaljerad information om vilka skyddsfunktioner som startat eller löst ut. En tidsplot av mätregistreringen med möjlighet att zooma och panorera ger ytterligare möjlighet att förstå orsaken till händelsen. Detta underlättar en snabbare och mer korrekt identifiering av fel, vilket i sin tur ger kortare avbrottstider och minskade kostnader.

Via webbsidan går det att enkelt och snabbt få en överblick över den senaste tidens händelser i elnätet. Gränssnittet underlättar identifiering av begynnande fel, då det lätt går att se om ett skydd upprepade gånger har startat. På så sätt kan allvarligare fel proaktivt förebyggas.

Det går även att söka och filtrera olika typer av registreringar. På så sätt går det exempelvis att ta fram alla händelser som involverar ett specifikt skydd på en specifik station.

På webbsidan finns möjligheten att skapa event, där ett antal relaterade registreringar kan samlas ihop, beskrivas och diskuteras. Detta underlättar återkoppling och felrapportering. Genom att identifiera och lagra specifika händelser kan en kunskapsgrund byggas upp.

Via statistik går det att få en mer långsiktig överblick över stationer och deras händelser. Statistiken gör det lätt att se under vilka perioder och i vilka fack det förekommit mest fel. Det ger möjlighet till ett tillståndsbaserat underhåll, som ger mer kostnadseffektiva investeringar och renoveringar.

Inställningarna för dAnalyzer kan enkelt konfigureras via webbsidan. För varje mätgrupp går det att välja vilka skyddsfunktioner som ska vara aktiverade för analys och med vilka nivåer, utan att behöva åka ut till stationen.

dAnalyzer ger både detaljerad information om specifika händelser och mer övergripande information av elnätets status över tid. Det är en hjälp för kortsiktiga beslut gällande identifiering av fel, beslut gällande proaktiva åtgärder och beslut gällande långsiktiga investeringsplaner. Systemet kan utnyttjas på flera nivåer för att skapa ett tryggt och stabilt elnät.