Om oss

dLaboratory Sweden AB grundades av Magnus Akke, Lars Wollung och Fredrik Akke i oktober 2010. Företaget grundades för att kommersialisera doktor Magnus Akkes forskning inom distributionsnät.

Bolagets unika lösningar och produkter är sprunget ur ett mångårigt forskningsprojekt som Magnus Akke drev under sin tid som docent vid LTH.

E.ON var sponsor och samarbetspartner för forskningsprojektet. Detta innebär att de lösningar och produkter som dLaboratory erbjuder är framtagna och utprovade med verkligt data från E.ON:s distributionsnät.

1986 - Magnus startar med forskning inom elnät.
2007 - Forskningsprojektet DLAB startar på LTH under Magnus ledning för att undersöka problem i kablifierade distributionsnät. Finansieras av E.ON.
2008 - Laboratorium byggs upp på LTH och används för att testa och analysera olika typer av fel.
2010 - Första störningsregistreraren för att göra högkvalitativa mätningar.
2011 - Mätningar och analys av verkliga fel i elnätet.
2012 - Störningsregistrerare och automatanalys i drift.
2013 - Genombrottsorder av Kraftringen.
2015 - Utveckling av reläskydd påbörjas tillsammans med Kraftringen och Öresundskraft.

dLaboratory är certifierad återförsäljare i branschnätverket Achilles.
Certifikat - PDF (82 kb)


dLaboratorys kärnkompetens är inom följande områden:

  • Forskning och innovation inom elkraft.
  • Moderna programverktyg.
  • Modern industriell hårdvara.
  • Produktutveckling.

Magnus Akke, PhD och Docent, står bakom en mängd patentansökningar och beviljade patent inom branschen, se freepatentsonline. Magnus innehar en unik kompetens inom analys av skyddsfunktioner för elnät.